LEADY

Dla właścicieli sklepów internetowych, kancelarii prawniczych, gabinetów lekarskich oraz różnego rodzaju punktów usługowych polecamy rozliczenie pozycjonowania za leady. Strategie mające na celu pozyskanie leadów sprzedażowych bazują przede wszystkim na odpowiedniej optymalizacji strony pod słowa kluczowe, a także na remarketingu, mediach społecznościowych czy newsletterach.

Plusy

Minusy

Specjalista dobiera odpowiednie rozwiązania, mając na uwadze specyfikę danej branży, dostępny budżet i oczekiwania biznesowe klienta. Atutem płatności za leady jest fakt, że klient nie ponosi regularnych kosztów (jak w przypadku umów abonamentowych), lecz płaci wyłącznie za udokumentowany efekt. Za zaletę należy też uznać możliwość prowadzenia zróżnicowanych działań w kilku kanałach internetowych.

Wadę tego modelu stanowi z kolei np. dość duża rozpiętość cen, których zakres zależy głównie od branży, pozycji marki na rynku oraz aktywności firm konkurencyjnych. Trzeba wziąć też pod uwagę, że wyniki strategii zorientowanych na pozyskaniu leadów zazwyczaj nie są widoczne od razu, a zwykle dopiero po kilku miesiącach.