Modele rozliczeń

Koszty usługi z zakresu pozycjonowania ustalane jest indywidualnie dla każdego zamówienia. Wycena zostaje opracowana w oparciu o dwie kluczowe kwestie:

  • audyt danej witryny – specjalista SEO ocenia serwis pod kątem treści oraz parametrów technicznych;
  • analiza czynników zewnętrznych – branża, aktywność konkurencji, pozycja firmy na rynku to tylko niektóre elementy, które w znacznym stopniu wpływają na to, jak zostanie wyceniona usługa pozycjonowania.

Specjalista bierze również pod uwagę oczekiwania klienta zarówno wobec spodziewanych efektów, jak i terminu, w którym powinny zostać osiągnięte. Klient może także wybrać jeden z kilku typów rozliczenia się z naszą agencją, co też wpływa na koszt zlecenia.

Rozliczenie za ruch

Liczba użytkowników odwiedzających daną witrynę jest najważniejszym wskaźnikiem w tym modelu, dlatego najczęściej korzystają z niego właściciele serwisów informacyjnych czy dużych sklepów online. Podstawą przygotowania rozliczeń są statystyki dostarczane przez Google Analytics (najczęściej uwzględnia się wyłącznie wejścia z wyników organicznych). Płatność może wynosić maksymalnie kilka złotych za każde kliknięcie.

RYCZAŁT
35%
RUCH
67%
FRAZY
78%
LEADY
60%

Płatność za frazy

Rozliczenie za frazy może występować jako samodzielny rodzaj płatności lub stanowić element modelu mieszanego. Klient płaci za efekt w postaci poprawienia pozycji witryny w wynikach Google, warto jednak dokładnie skonsultować ten typ opłaty ze specjalistą SEO i zrozumieć wszystkie jego aspekty. W umowie zostają określone konkretne słowa kluczowe, co ogranicza możliwość modyfikacji działań w trakcie trwania współpracy.

Abonament miesięczny

Ryczałt to rozwiązanie łączące różne modele rozliczeń. Klient ustala ze specjalistą stały budżet, który gwarantuje ciągłość usługi i jej kompleksowe przeprowadzenie. Środki zostają przeznaczone na najbardziej efektywne w danym momencie narzędzia marketingowe. Ta forma współpracy daje klientowi pełen nadzór nad prowadzonymi działaniami (specjalista przygotowuje cykliczne raporty), ponadto umowa przejrzyście prezentuje najważniejsze warunki dotyczące m.in. wysokości budżetu, czasu trwania projektu oraz obszaru zaplanowanych usług.