RUCH

Rozliczenie pozycjonowania na ruch to model korzystny zwłaszcza dla większych sklepów internetowych oraz platform informacyjnych, które udostępniają czytelnikom dużo zróżnicowanych treści. Wzrost ruchu stanowi również podstawowy element strategii marketingowych przygotowywanych dla osób zajmujących się prowadzeniem blogów.

Plusy

Minusy

Największym atutem tego typu współpracy jest płatność wyłącznie za efekt, co dla klienta stanowi gwarancję, że specjalista wdroży maksymalnie skuteczne rozwiązania. Umowa nie pozostawia miejsca na żadne niejasności, a klient i agencja pozostają w relacji win-win. Ponadto podczas trwania umowy specjalista SEO może na bieżąco reagować na zmieniające się trendy i np. optymalizować stronę pod dodatkowe słowa kluczowe.

Za wadę z kolei można uznać brak pewności, że wzrost ruchu przełoży się na maksymalizację wskaźnika konwersji. Trudność sprawia też miarodajna ocena wyników, którą może zakłócić przede wszystkim zjawisko sezonowości, często występujące w najpopularniejszych branżach.